İlaç Sentez Çalışmaları
 • Moleküler modifikasyon sentezleri
  • Prodrug hazırlama
  • Polidrug hazırlama
  • Stereospesifik sentezler
  • İzomer sentez, ayırım ve saflaştırma
  • Enansiyomer ayırım ve saflaştırma
 • Patent çözme sentezleri ve uygulamaları
 • Yeni etkili molekül hazırlama teknikleri ve sentezi
 • İlaç etken maddelerinin moleküler stabilizasyon sentezi çalışmaları
 • Peptit sentezleri ve kimyası
 • Bilgisayar destekli ilaç tasarımı
Sayfa Sorumlusu: Prof.Dr. Erhan Palaska
Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
magummaster@hacettepe.edu.tr