Dökümantasyon Çalışmaları
  • Danışmanlık
  • Patent toplama ve değerlendirme
  • Literatür tarama ve değerlendirme
  • Eğitim çalışmaları
  • Ruhsat dosyası hazırlama
Sayfa Sorumlusu: Prof.Dr. Erhan Palaska
Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
magummaster@hacettepe.edu.tr