İlaç Analiz Çalışmaları
  • Farmasötik şekillerin kimyasal analizleri
  • İlaç etken maddelerinin nicel ve nitel tayin yöntemleri
  • İlaç etken madde parçalanma ürünlerinin tayini ve mikroanalitik yöntemlerin geliştirilmesi
  • İlaç etken madde metabolitlerinin biyolojik materyalde nicel ve nitel tayinleri ve yöntem geliştirilmesi
  • İlaçlarda izomerizm ve stereoizomerlerin ayırımı, mikro ve makro düzeyde analizleri (kiral analizler)
Sayfa Sorumlusu: Prof.Dr. Erhan Palaska
Hacettepe Üniversitesi Medisinal Kimya Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
magummaster@hacettepe.edu.tr